by admin

Bitnet kalender

Nu finns det en ny typ av kalender som är helt anpassad efter församlingarnas och pastoratens behov. Planera med, boka och bjud in medverkade präster, organister och annan personal. Kalendern är full av bra funktioner som kommer att underlätta ert arbete.

Kontakta oss

Top